Annenberg Foundation và Hopi Nation Thông báo trở lại của Thánh Artifacts để người Mỹ bản xứ Hopi Tribe

We thank the Annenberg Foundation for their good hearts in bringing our Katsinas home to our people where they will be cared for.
Read the news release here.
Kwakwah (Cảm ơn bạn)

Below is a public statement regarding Photos of our Sacredfriends”.

Hopi Masks

Mục nhập này đã được đăng Blog, Các tính năng and tagged . Đánh dấu permalink.

Để lại một trả lời