Category Archives: Հոդվածներ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ մարդիկ ամբողջ աշխարհում կիսում են ամեն ինչ տեղեկատվության Խորաթափանցություն մեզ հետ, որպես ավանդական հոպիերեն. Այստեղ էլ ուզում եմ կիսվել որոշ հոդվածների, ինչպես բոլորդ.

We as human beings have a responsibility to this earth and to each other to protect the Sacred.

In a recent article from Washington in the Navajo Hopi Observer, March 14th issue; Politicians are taking a public stand on the water rights of the Hopi and Dine speaking as though this is a money issue. This is anContinue reading

Ավելացնել Հոդվածներ, Օրագիր | Թողնել մեկնաբանություններ