Category Archives: Các bài viết

Điều nhân dân từ khắp nơi tất cả mọi thứ từ thế giới chia sẻ thông tin để hiểu biết sâu sắc với chúng tôi như là truyền thống của người Hopi. Ở đây sẽ muốn chia sẻ một số những bài viết với tất cả các bạn.

Chúng tôi con như con người có trách nhiệm đến thế gian này với nhau để bảo vệ sự linh thiêng.

In a recent article from Washington in the Navajo Hopi Observer, March 14th issue; Politicians are taking a public stand on the water rights of the Hopi and Dine speaking as though this is a money issue. This is anContinue reading

Posted in Các bài viết, Blog | Leave a comment