Category Archives: Հղումներ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ շատ այլ կազմակերպությունների եւ խմբերի, որոնք նույնպես կենտրոնացած է հավասարակշռության հետ մեր աշխարհում, պահպանումն ու պատիվ բոլոր կյանքում, մենք ուզում ենք կիսվել ձեզ հետ մեր որոշ առաջարկությունների.

Blue Gold- World Water Wars Փաստաթղթային

This film is a must to begin to understand what is happening around the world to ground water, rivers and lakes. How governments and corporations are buying and controlling the purchase and then sale of water.   Link to BLUE GOLD here….. 

Ավելացնել Օրագիր, Հղումներ | Թողնել մեկնաբանություններ

Ջրի Վիքիբառարան . ցանց

Great resource for water information. The only way to create change is to understand the issues we face today. GREAT site …… here is the link

Ավելացնել Օրագիր, Հղումներ | Թողնել մեկնաբանություններ

CYARK- Hopi Petroglyph site

CYARK is an organization dedicated to the preservation and documentation of ancient sites. They have made a video that they share on youtube with the public to share some of the Hopi Petroglyphs. This was done with new technology equipmentContinue reading

Ավելացնել Օրագիր, Հղումներ | Թողնել մեկնաբանություններ