Lus

Hopi ntawm lub zos Shungopavi nyob rau tib qho chaw kom ze rau ntawm ib txhiab xyoo. Cov nom tswv uas nws yog tshuaj Hmoob yeej tseem focused rau teev tawm nws txoj Ceremonies los tuav qhov nqi koj tshuav ntawm lub ntiaj teb thiab lub ntug li pog koob yawg koob lawv ua ntej lawv muaj.

Tam sim no thawj zaug nyob hauv keeb kwm lawv yuav rhuav lawv silence rau ntiaj teb.

Yog dab tsi es thoob qab ntuj hais txog cov dej thiab txoj cai los tau txav chaw lawm lawv yuav txiav txim raws li lawv fim no sib tw nrog rau tib neeg.

Lawv sib tham thiab sib yuav mus kawm ntawm no rau ntiaj teb thaum lawv tsim cov ntawm cov nom tswv tsoos, hu rau lub ntiaj teb los ua.

Dab tsi yuav tshwm sim tau Hopi, yog muaj tshwm sim nyob rau hauv lub ntiaj teb. Stoping the sale of Hopi water protects the worlds water and together we create the path to a future which is positive.

KwaKwah (Ua tsaug)

Mloog rau cov txwj laus Hopi txawj hais lus nrog party Rob Simone. Ua tsaug koj Rob interviewing peb! www.robsimone.com

ARCHIVE Part One Listen here:

ARCHIVE PART TWO continued interviews listen here:

Xav paub ntau ntxiv txuas nov.

Txuag tus Hopi dej ntuj pab. Tua Bill 2109. ntawm Ville Tanttu rau Vimeo.

Hopi Message 2012 – World Waters at RiskProphecy

sau ntawv cia