Shungopavi

Traditional Village of Shungopavi

The Ancient Hopi Mother Village of Shungopovi  [soo ngoo bavi], is a deeply Religious, very Traditional center of Hopi Reality.

The intricate and extremely beautiful Hopi Ceremonials, conducted by complex Spiritual Societies, are the center of Hopi daily life. The knowledge and Spiritual depth essential for these Ceremonies can only be carried forward through Highly Initiated Leadership, requiring years of sacrifice. Sharing jurisdiction with the Kikmongwi. Each moon cycle is the responsibility of a specific Mongwi, the Spiritual Leader from one of twelve Hopi Religious Societies. After completing the very Sacred Ceremonial Duties of each cycle, the next responsible Mongwi prepares a new stage of Sacred Movement. Thus the Hopi people are living within a continuous Cycle of Ceremony at all times.

Dzisiaj, Shungopovi is the sole remaining Hopi Village that still maintains and performs the complete Traditional Ceremonial Cycle. It is the last Sovereign Hopi Village with a fully Initiated Kikmongwi with all of the original Highly Initiated Religious Leaders that complete the full yearly Ceremonial Cycle.

Because of this, Shungopovi carries a great and profound responsibility for the preservation of the Natural Worlds and all Life. Our purpose and action is to Protect, Maintain and Renew this Sacred Knowledge and Traditional Way of Life.

The meaning of Shungopovi is ‘Spring that has Reeds Growing in It’. This Sacred reed is called Soo Ngoo Hu, which forms the raft needed for Passage to the Next World.

                                                                      Village 

The Hopi People are located on three high Mesas in Northern Arizona, within the United States of America. Hopi Sacred Land covers an area bordered by Spiritual Corners – the San Francisco peaks to the Colorado River forming a Ceremonial Plaza at the Center of the World.

Hopi are the oldest inhabitants of North Americaand our Ancestry is traced through petroglyphs and clan migrations spanning thousands of years. According to the Directions of the Creator, we the Hopi, finally finding this Sacred Centerof the Universe, settled on the present Lands.

The Hopi Reservation is comprised of several villages, originally each with its own Kikmongwi (Village Chief). Today there are four villages within Hopi that still have a Kikmongwi; Shungopavi, Mishongnovi, Shipaulovi and First Mesa Consolidated Villages. These villages have the protection of following a Traditional Way of Life and governing.

These Villages are governed by elaborate Clan Systems, connecting all Hopi People and Leaders, each with specific Sacred Duties and Instructions, all of them for the Continuance of Life.We plant our Sacred Corn in the dry sand fields below our Village.

                                                      The Meaning of Hopi

Kiedy ludzie wszedł na ten świat, świat Stwórcy, Pytali zgodę, aby żyć tutaj. Stwórca powiedział im, że żyje w bardzo prosty sposób, tylko z kijem do sadzenia i kilka ziaren kukurydzy. Gdyby byli chętni do życia swoje proste życie, będą one mogły zostać.

Humanbeings otrzymali trzy święte obowiązki

Dostali Corn, Memory Stick Sadzenie i trochę wody, żyć z Kraju.

Otrzymali oni święte katechezach, podtrzymywać naturalne, Duchowe i Universal Worlds, dla Kontynuując wszelkiego życia. Mieli pozostać wierny swojej Instrukcji, na zawsze utrzymać swoją drogę życia. Ludzie Hopi, od czasów starożytnych, uhonorować te trzy święte obowiązki.

Tylko wtedy, gdy przestrzeganie tych świętych katechezach nie jeden zarabiać nazwę Hopi.

Być Hopi oznacza bycie wiernym do tych instrukcji oryginalnej.

                                                The Dudavo – Hopi Wisdom

Jak zostało jasno przedstawione w naukach Hopi i instrukcji, niszczycielskimi siłami obecnej cywilizacji przyniosły przyszłego przetrwania zarówno ludzkość i całe życie do punktu kryzysowego.

Dla przetrwania życia, o przetrwanie tradycyjnych światów, Liderzy są świadomi, że mosty sił życiowych muszą być odbudowane i utrzymane. Spirit of Natural Worlds muszą ponownie dotrzeć do serc ludzi na Ziemi. Poprzez dzielenie się głębokim Ducha Tradycyjnego w naszej pracy - mamy nadzieję duchowe uzdrawiająca energia zawarta w naszych tradycyjnych sposobów będą inspirować i motywować wszystkich narodów świata.

Pozostaw odpowiedź