Shungopavi

Traditional Village of Shungopavi

The Ancient Hopi Mother Village of Shungopovi  [soo ngoo bavi], is a deeply Religious, very Traditional center of Hopi Reality.

The intricate and extremely beautiful Hopi Ceremonials, conducted by complex Spiritual Societies, are the center of Hopi daily life. The knowledge and Spiritual depth essential for these Ceremonies can only be carried forward through Highly Initiated Leadership, requiring years of sacrifice. Sharing jurisdiction with the Kikmongwi. Each moon cycle is the responsibility of a specific Mongwi, the Spiritual Leader from one of twelve Hopi Religious Societies. After completing the very Sacred Ceremonial Duties of each cycle, the next responsible Mongwi prepares a new stage of Sacred Movement. Thus the Hopi people are living within a continuous Cycle of Ceremony at all times.

Dnes, Shungopovi is the sole remaining Hopi Village that still maintains and performs the complete Traditional Ceremonial Cycle. It is the last Sovereign Hopi Village with a fully Initiated Kikmongwi with all of the original Highly Initiated Religious Leaders that complete the full yearly Ceremonial Cycle.

Because of this, Shungopovi carries a great and profound responsibility for the preservation of the Natural Worlds and all Life. Our purpose and action is to Protect, Maintain and Renew this Sacred Knowledge and Traditional Way of Life.

The meaning of Shungopovi is ‘Spring that has Reeds Growing in It’. This Sacred reed is called Soo Ngoo Hu, which forms the raft needed for Passage to the Next World.

                                                                      Village 

The Hopi People are located on three high Mesas in Northern Arizona, within the United States of America. Hopi Sacred Land covers an area bordered by Spiritual Corners – the San Francisco peaks to the Colorado River forming a Ceremonial Plaza at the Center of the World.

Hopi are the oldest inhabitants of North Americaand our Ancestry is traced through petroglyphs and clan migrations spanning thousands of years. According to the Directions of the Creator, we the Hopi, finally finding this Sacred Centerof the Universe, settled on the present Lands.

The Hopi Reservation is comprised of several villages, originally each with its own Kikmongwi (Village Chief). Today there are four villages within Hopi that still have a Kikmongwi; Shungopavi, Mishongnovi, Shipaulovi and First Mesa Consolidated Villages. These villages have the protection of following a Traditional Way of Life and governing.

These Villages are governed by elaborate Clan Systems, connecting all Hopi People and Leaders, each with specific Sacred Duties and Instructions, all of them for the Continuance of Life.We plant our Sacred Corn in the dry sand fields below our Village.

                                                      The Meaning of Hopi

Keď ľudia vstúpil do tohto sveta, svet Stvoriteľa, žiadali povolenie žiť tu. Stvoriteľ im žije veľmi jednoducho, len s jeho vysadzovanie palicu a niekoľko zŕn kukurice. Ak by boli ochotní žiť svoj prostý život, by byť umožnené, aby zostali.

Humanbeings dostal tri posvätné Povinnosti

Dostali kukurica, Výsadba Stick a trochu vody, žiť z katastra.

Dostali Sacred Náboženské návod, potvrdil, že prírodné, Duchovné a Universal svety, Pokračovanie na všetkých života. Mali zostať verný svojmu poučenie, vždy zachovať jeho spôsob života. Ľudia Hopi, od staroveku, dodržiavať tieto tri sväté Povinnosti.

Iba vtedy, keď potvrdil tieto posvätné náboženské inštrukcie sa dá zarobiť na meno Hopi.

Byť Hopi znamená byť verný týchto originálneho návodu.

                                                The Dudavo – Hopi Wisdom

Ako už bolo jasne uvedené v učení Hopi a pokyny, deštruktívne sily súčasnej civilizácie priniesli budúce prežitie ľudstva ako a všetkého života do krízového bodu.

Pre zachovanie života, pre prežitie tradičných svetov, Vedúci predstavitelia sú si vedomí, že mosty životných síl musí byť prestavaný a udržiavané. Duch z prírodných svetov musí opäť dostať do sŕdc národov na Zemi. Prostredníctvom zdieľania hlboké tradičné Ducha v našej práci - dúfame, že duchovné liečenie energia obsiahnutá v našich tradičných spôsobov bude inšpirovať a motivovať všetky svetové národy.

Required